sk | en | ro
 
 
 
 
Biomasa
Medzi biomasu môžme počítať všetko čo rastie a samo sa nepohybuje z miesta - stromy, kry, obilné a trávnaté plodiny a ich zvyšky. Či už sú pestované účelovo, alebo rastú samé.
 
Biomasa je v našej lokalite najdostupnejšia forma energie. V oblasti biomasy je Slovensko sebestačné a dokonca jej máme navyše. Sú s ňou však spojené ďalšie úskalia: treba ju premiestniť z miesta spracovania - lesy, píly, miesta pestovania do priestorov spracovania. Ďalšia časť je premena biomasy na iný druh energie, napr. tepla alebo elektriny. To je možné spaľovaním, splyňovaním alebo aj pyrolýzou. Jednotlivé druhy spracovania sa líšia účinnosťou a sprievodnými efektami (emisie, ...).
 
Naša spoločnosť sa zaoberá hlavne energetickým spracovaním biomasy s najvyššou dosiahnuteľnou účinnosťou.
 
 
 
ENERGETIKA
 
 
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
 
 
PROJEKTY
 
 
 
Copyright © 2012 SPG
Design by ARTLANDIA