sk | en | ro
 
 
 
 
FVE Eurospectrum
 Lokalita  Liptovský Hrádok
 Inštalovaný špičkový výkon  365 kW
 Veľkosť pozemku  strešná inštalácia
 Počet FV panelov  5 490 ks
 Použité panely  First Solar FS380 - 80W
 Použité meniče  SMA SUNNY TRIPOWER 17000TL      
 Ročná výroba el.energie v r. 2012  1 207,899 MWh
 Výkupná cena  387,65,- €/MWh
 Začiatok výstavby  1.6.2011
 Dátum vykonania funkčných skúšok          29.6.2011
 
 
 
ENERGETIKA
 
 
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
 
 
PROJEKTY
 
 
 
Copyright © 2012 SPG
Design by ARTLANDIA