sk | en | ro
 
 
 
 
FVE Galovany G4
 Lokalita  Liptovský Mikuláš - Galovany
 Inštalovaný špičkový výkon  995 kW
 Veľkosť pozemku  26 065 m²
 Počet FV panelov  13 644 ks
 Použité panely  First Solar FS380 - 80W
 Použité meniče  Delta Solivia CM 100
 Ročná výroba el.energie v r. 2012  1227,501 MWh
 Výkupná cena  382,61,- €/MWh
 Začiatok výstavby  Apríl 2011
 Dátum vykonania funkčných skúšok                    5.5.2011                                                 

 
 
 
ENERGETIKA
 
 
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
 
 
PROJEKTY
 
 
 
Copyright © 2012 SPG
Design by ARTLANDIA