sk | en | ro
 
 
 
 
FVE Ľadovo 29
 Lokalita  Lučenec - Ľadovo
 Inštalovaný špičkový výkon  998 kW
 Veľkosť pozemku  24 802 m²
 Počet FV panelov  4 248 ks
 Použité panely  Light Way 235 W
 Použité meniče  Delta Solivia CM 100
 Ročná výroba el.energie v r. 2012  1291,326 MWh
 Výkupná cena  382,61,- €/MWh
 Začiatok výstavby  Máj 2011
 Dátum vykonania funkčných skúšok                  18.6.2011                               
 
 
 
ENERGETIKA
 
 
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
 
 
PROJEKTY
 
 
 
Copyright © 2012 SPG
Design by ARTLANDIA