sk | en | ro
 
 
 
 
Voda

Energia vody je, popri veternej energii, najstarší zdroj priemyselnej energie. Už starí Rimania využívali vodné mlyny na  prípravu múky. V stredoveku význam vodnej energetiky ešte stúpal, a v podstate bola voda pri vzniku nášho moderného priemyselného sveta. Pred vynájdením parného stroja bola väčšina vznikajúcich manufaktúr a dielní na spracovanie kovov a najmä železa okolo vodných tokov. 

Nebyť pôvodných hámrov, veľmi ťažko by sa pripravovali plechy pre parné stroje. Tie síce nahradili svojich spolustvoriteľov, ale v modernom veku sa energia vody používa na výrobu elektriny, ale aj ako efektívne akumulátory energie - prečerpávacie elektrárne. 
 
V súčasnej dobe oblasť vodnej energetiky sledujeme, avšak na žiadnom projekte nepracujeme. V prípade záujmu sa na nás obráťte.
 
 
 
ENERGETIKA
 
 
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
 
 
PROJEKTY
 
 
 
Copyright © 2012 SPG
Design by ARTLANDIA