Váš partner pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie vytvárame lepšie prostredie pre prežitie ľudí.

Spoločnosť SPG ENERGY,s.r.o. je súčasťou holdingového zoskupenia SLOVAK PROPERTY GROUP,a.s. spoločností pôsobiacich v oblasti realít, energetiky a cestovného ruchu.

SPG ENERGY,s.r.o. bola založená aby zastrešila aktivity skupiny v investíciách a developmente energetických zariadení v oblasti: alternatívných a obnoviteľných zdrojov energie, energetického zhodnocovania odpadov, elektromobility, výskumu a vývoja energetických zdrojov.

Základnou myšlienkou holdingu je prinášať nové hodnotné realizácie myšlienok ktoré zlepšujú životné prostredie a životy ľudí. Energetické projekty ktoré realizujeme prinášajú inovatívne a progresívne riešenia, ktoré majú dlhodobý prínos pre regióny v ktorých sa nachádzajú lebo prinášajú zelenú energiu ktoré nemá negatívny dopad na životné prostredie.

Realizujeme najmä:

Fotovoltaické elektrárne

Vodné elektrárne

Veterné elektrárne

Batériové úložiská

Nabíjacie stanice

Miestne distribučné siete s dialkovým odpočtom a menežmentom spotreby

Energetické poradenstvo

kontakt

SPG ENERGY,s.r.o.
Roveň 215
Podtureň 033 01
tel.:+421 44 55 70 550
fax:+421 44 55 70 551
e-mail:info@spgenergy.sk